Tuesday, 17 December 2013

Đừng tưởng tụi tui khờ?!Hôm bữa, cái anh Ba Xị nào đó bốc thơm một bài nào đó trên cái blog này. Thơm xong, anh chàng khều nhẹ mấy tay dziết mướn (không có lương) của cái blog này: Chắc là đi uống bia ôm hết rồi sao mà bài vở ở đây xìu xìu ển ển rồi đó nhe.