Monday, 23 June 2014

Chơi 4-2-3-1 hay 3-4-1-2

Bỉ - Nga : 1- 0


Khoa Nam ::

Cầu thủ ra sân dưới quyền điều động của mấy ông đầu hói và mập ù hò hét ở đường biên. Ông thầy đó.

Trọng tài mà tài…không được trọng?!


Bồ Đào Nha- Hoa Kỳ: 1-2


đoàn xuân thu. Melbourne::

T ây nhập bóng đá qua nước mình cũng lâu lắm rồi, thời Nam Kỳ còn là thuộc địa Pháp! Mới đầu chỉ mấy thằng lính Tây chơi với nhau chiều chiều trong đồn binh (quan Tây không dám cho lính nghễu ngớn ra ngoài vì sợ dân An Nam mình đón đường mà ‘bụp’ mấy thằng cướp nước!) Sau bà con mình tò mò, thấy Tây khùng làm ngồ ngộ, vui vui; bèn bắt chước chơi theo?!