Wednesday, 5 December 2012

Christmas just around the cornerKhắp nơi trên thế giới, mọi người đều nao nức chuẩn bị đón Christmas. Mùa Christmas chính là mùa để "tiêu tiền".
Đúng vậy, năm nào cũng thế khoảng giữa tháng Mười Một là shop lớn shop nhỏ ở khắp nơi trên toàn nước Úc đã chuẩn bị decoration cho Christmas. Thôi thì giăng đèn, trang trí cho cây Noel, mở nhạc Giáng Sinh rỉ rả cả ngày, bánh kẹo sắp đầy shelves, đầy kệ. Cho dù thật lòng không muốn mua, nhưng chính sự trang trí hấp dẫn đã lôi kéo bàn chân người ngắm đứng lại. 

Về cái bút hiệu: yàmàha/6


Nghĩ rằng,vì đa đoan.., nên có nói với ÔG tạm "lánh nạn" một thời gian ngắn khi nào giải quyết bớt mớ “nợ nần chồng chất” như cô K.N. gán cho thì mới "trở lại tạ lỗi cùng bàn dân, thiên hạ sự"
Nhưng mà sao thấy khó qúa. 
Khó hơn cả cai bỏ hút thuốc à nghen.