Sunday, 2 December 2012

Cho một người nằm xuống


Khi câu thơ
đăng trên trang blog này thì có một nữ nhi cũng ... "chạnh lòng".
Bất ngờ, người anh hùng không tên tuổi ấy chính là "cố nhân" của một người tình cờ tạt vào trang blog nhỏ bé này.
Thơ "Nhớ bạn" thổi tung tro tàn kỷ niệm thành cơn xúc động bừng bừng.
Kỷ niệm này là...
.... Năm xưa, có bốn chàng trai áo trận: mỗi chàng  "cua"  một em gái hậu phương để lượn lờ bát phố khi về hậu cứ.
Một trong bốn chàng ấy đã gởi thân tại Hạ Lào.

 Một trong bốn cô gái ấy là người viết lên cõi lòng qua câu chuyện tình thời chiến dưới đây.
Blog Việt Luận
***