Wednesday, 30 April 2014

Lập bản sao các dữ kiện trong GoogleHồng Lĩnh ::
N ếu bạn đọc là người dùng nhiều Google (Hồng Lĩnh dùng khá nhiều) thỉnh thoảng bạn đọc có thể muốn làm một bản sao các dữ kiện của mình để phòng thân.

Thân chủ ngân hàng Commonwealth coi chừng bị lừaKhoa Nam::
Gần đây nhiều người tại Úc nhận được điện thoại nói rằng: ngân hàng Commonwealth trả lại lệ phí. Chữ Anh là “refund fee”. Người gọi điện thoại xin tên tuổi, địa chỉ và sổ băng để ngân hàng ‘trả lại lệ phí”.

Có điều gì quý hơn mạng sốngViệt Luận::