Sunday, 17 March 2013

Ngã ba sông!


Con người sống với những chặng đường của năm tháng.
Khi năm cùng tháng tận thì lòng bâng khuân mong sum vầy với người thân.
Có những người không được cái phước đó như tác giả bài thơ sau đây: