Sunday, 18 November 2012

Hit and RunBích chương quang cáo phim 'Hit and Run"
      Ở Úc hay Mỹ nhiều năm, chắc các bạn không xa lạ gì với thành ngữ nầy. “Hit and run”: tụi Úc muốn  chỉ  chuyện đụng xe rồi bỏ chạy. Người bỏ chạy thường là người có lỗi. Nhưng đôi khi người bỏ chạy không có lỗi hay không uống rượu gì cả....
Thế cho nên mới có câu chuyện nầy...