Friday, 15 March 2013

Cánh cửa

Hồi xưa,
đi học nghe thầy dạy văn chương thì có truyện dài và truyện ngắn.