Wednesday, 17 April 2013

Hỏi và đáp

Ben Trần ::

T
ừ khi loài người biết dùng chữ viết, là bắt đầu có những rối rắm về cách viết, cách suy nghĩ, cách nói, cách hỏi, cách trả lời... Có những đơn từ họ đặt ra câu hỏi để gài bạn phải trả lời. Có những câu hỏi mà bạn không cần câu trả lời... người nghe câu hỏi và người đặt câu hỏi đều biết kết quả nó như thế nào... Dĩ nhiên nếu đứa trẻ lên 5 lên 6 tuổi đặt câu hỏi thì khác. Người lớn hay những tay dày dặn về kinh nghiệm bốp chát hỏi lại khác...