Friday, 18 January 2013

Đố cho vui (2)


Thưa bà con,
Cám ơn nhiều bạn đọc gởi trả lời câu đố cho vui kỳ số 1.
"Người ta nói rằng tổ tiên loài người là ông Adam và bà Eva. Xin đố: cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?"