Thursday, 11 July 2013

Kiếm thêm bạc cắc để ăn trầu hút thuốc rê


Khoa Nam :: 

Khi ngân hàng Trữ Kim Úc   cắt giảm lãi suất chính thức thì nhiều người nhảy mừng. Nhưng không phải tất cả. Chủ nhà và con nợ mừng. Nhưng người sống nhờ tiền lời từ trương mục ký thác định kỳ trong ngân hàng có thể nhíu mày vì lời không còn rủng rỉnh như xưa. Trong số này phần lớn là các bậc cao niên. Khoa Nam quen biết nhiều bác có chút tiền và thường gởi vô nhà băng để “tiền đẻ ra tiền” mà ăn trầu hút thuốc rê! Các bác này thường trò chuyện gởi tiền ở đâu thì kiếm lời cao.