Monday, 11 August 2014

Tội nghiệp cho bé Gammy


Tiếp theo : chuyện dài bé Gammy


-- Tóm tắt --

  • Người “đẻ mướn” Thái Lan cho rằng vợ chồng Úc bỏ con trai đau yếu.
  • Vợ chồng Úc cho rằng mình không biết người “đẻ mướn” sinh đôi.
  • “Đẻ mướn” là bất hợp pháp tại Úc và tại Thái Lan
  • Nhưng là kỹ nghệ hái ra tiền...