Sunday, 16 June 2013

Ba đía để đời vui!dxt. ::
Ông Cao Tần   nói: “Sau một tuần ngất ngư lao động! Thứ sáu anh thường thức trắng đêm”. Để làm thơ!
Còn người viết thì khác. Sau một tuần ngất ngư lao động! Thứ bảy anh thường nhậu tới khuya!

Nhân ngày Quân Lực 19/6 nhớ về một anh hùng quân đội


:: Ben Trần

Mỗi quốc gia   đều dành ra một ngày lễ để tuyên dương các vị anh hùng vị quốc vong thân.Trong tháng 6 hàng năm Việt Nam Cộng Hòa tổ chức ngày quân lực nhằm tuyên dương quân đội, một tập thể góp công rất lớn trong việc bảo vệ đất nước. cũng như ở Úc có Anzac Day để tưởng nhớ những chiến sĩ vị quốc vong thân.