Sunday, 6 January 2013

Con tôi lãnh lương nửa triệu bạc


Trong tháng Giêng hay tháng Hai, rất nhiều cô cậu cử nhân bắt đầu nhận việc làm. Cô cậu bước chân vào sở làm với hai mươi mí tuổi đời và thường sẽ tiếp tục làm thêm 40 hay 50 năm nữa mới được về hưu.