Saturday, 3 May 2014

Tám khu vực giàu lên tại SydneyKhoa Nam::


Hình News.com.au

Khắc nghiệt và gánh nặng


Việt Luận::

 

Thủ tướng Tony Abbott và tổng trưởng kinh tế John Howard
(Hình abcnews.net.au)

Chìm phà Nam Hàn nghĩ về Việt Nam!


Đoàn Xuân Thu. Melbourne::