Friday, 5 October 2012

Bắt đầu blog mà chơiKhi OG biên thơ ấm a ấm ớ “Rủi mà OG mở trang blog thì bạn đọc nghĩ sao?” thì được nhiều bạn đọc cho ý kiến.
Nhiều người ngại nhất là không biết blog tròn méo ra sao.
Và cũng chưa từng múa tay trên blog nữa...
***
Vì thế OG xin mời bạn đọc nào đã từng blog thì viết vài hàng vào phần Comment (Nhận xét) ở dưới đây cho bà con thấy blog trò méo ra sao nghen.
***
Riêng với bạn đọc chưa từng blog thì OG xin thưa:
Nếu chưa blog mà rủi đã ghé vào trang này thì bạn đọc đã... blog rồi đó.
Blog trước hết là ghé thăm và đọc bài ngắn này.
Đọc xong, thấy có thắc mắc có cảm nghĩ gì gì thì kéo con mouse dzô phần  chữ  "Comment, Nhận xét" màu đỏ  (hay bấm mouse vào đây ) và bắt đầu gõ thắc mắc (cảm nghĩ) của mình ra.
Gõ xong. Bấm mouse dzô cái nút  "Publish, Gởi đi".
Vậy là xong.
Là đã bắt đầu blog rồi đó.
OG3T