Wednesday, 26 February 2014

Cởi...cởi... cởi tuốtOg3t::

(Hình og3t)


Học sinh Việt Nam đầu bảng HSC tại trường CabramattaTin tức người Việt Miệt Dưới ::


Thủ khoa Shayla Đặng
cùng với các tú tân khoa đầu bảng 
Darren Huỳnh, Kevin Trương và Linda Chan 
hãnh diện trở về trường cũ Cabramatta High.