Monday, 25 February 2013

Butter Chicken: gà mềm như bơ

Ông già ba tri :: 

B
utter Chicken là món ngon và thường thấy bán trong các nhà hàng Ấn Độ, Mã Lai. OG nấu thử vài lần và thấy từ cụ già rụng răng cho đến con nít vừa mọc răng trong nhà đều hoan hô nên xin giới thiệu với bà con tại blog Việt Luận cho vui.