Sunday, 13 October 2013

3.12.13: Ngày HongKong hội ngộ


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::


Fairfield là khu vực nằm về phía Tây Nam thành phố Sydney. Nơi đây có đông người Việt Nam định cư. Ở đây còn có một nữ lưu người Việt Nam làm bà hội đồng.