Tuesday, 28 January 2014

Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được Úc vinh danh
 Ông Nguyễn Văn Tây OAM
(hình Nicholas Wrankmore (News.com.au)