Tuesday, 25 June 2013

Thay bảng hiệu Google thành tên của bạn


Hồng Lĩnh

Mỗi lần chạy Google,  hàng tỷ người trên thế giới thấy cái tên Google chểnh chệ ở giữa màn ảnh máy computer. Có khi nào dân chơi nghĩ rằng Google sẽ dùng ngay cái tên của dân chơi thay thế cho bảng hiệu ấy không?10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô (giải nhì)


(do báo Times chọn và Kim Nguyễn gởi)
Phạm Nguyên Trường dịch

Trong chuyện   tiếu lâm chính trị được giải nhất, chúng ta thấy tại sao người dân Liên Xô và dân các nước thiên đàng Cộng Sản ‘được” vào tù. Chuyện tiếu lâm hôm nay cho thấy dân sợ công an Cộng Sản khiếp đảm như thế nào. Sợ muốn chết! Chắc ba chữ này có thể tả được nỗi sợ này.

Giải nhì:
An old man is dying in his hovel on the steppes. There is a menacing banging on the door.
 ‘Who’s there?’ the old man asks.
 ‘Death ‘comes the reply.
‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập.
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy Chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB!

Tổng thống Vladimir Putin,
xuất thân trùm KGB
(Hình breakingnews.com)