Tuesday, 1 January 2013

Biết yêu lần đầuGia đình chú Tâm có ba cô con gái. Ba cô đều xinh và -- như gần hết con nhà Việt nam tại Úc -- cả ba được học trường tư nổi tiếng. Chị Hai Bông Bưởi đã qua tuổi teen. Bà mẹ thở phào và quên hết chuyện cũ của chị Hai. Bà không còn nhớ chị Hai Bông Bưởi từng đi club tới hai ba giờ sáng mới nhẹ nhàng lách qua cửa mà vào nhà. Chị Hai đâu có thấy mẹ mình ngồi thu lu ở hàng ba chờ con về.