Wednesday, 25 June 2014

Mánh nhỏ với nút Home trên iPhone / iPad

Brazil, Mexico, Hoà Lan, Chile, Columbia, Côte d'Ivoire, Costa Rica, Uruguay... vào vòng trong .Hồng Lĩnh::

T hông thường chúng ta thò ngón tay bấm vào nút Home trên máy iPhone / iPad khi bật máy lên hay muốn trở về màn ảnh... Home.

Tuần này, Hồng Lĩnh mới bạn đọc tinh nghịch tí chơi với cái nút Home nho nhỏ nằm ở phía dưới màn ảnh iPhone / iPad.1. Khi máy iPhone / iPad đang trong tình trạng chờ (standby), ta bấm ngón tay vào nút Home, máy bật lên. Khi máy đang chạy, ta bấm ngón tay vào nút Home, máy lui trở về màn ảnh Home (với nhiều icon). Nếu máy có cô thư ký Siri trốn ở trỏng, bấm ngón tay và giữ hơi lâu nút Home, cô Siri sẽ lên tiếng.

2. Nào ta thử nhanh ngón tay bấm ngón tay vào nút Home hai lần. Máy iPhone / iPad sẽ nhanh chóng chuyển qua “multitating screen”. Tức là màn ảnh hiện lên các chương trình máy iPhone / iPad đang chạy. Ta muốn dùng chương trình nào thì bấm ngón tay vào icon đó.
3. Tinh nghịch hơn tí. Nào ta thử nhanh ngón tay bấm ba lần vào nút Home. Bạn đọc sẽ thấy lạ lạ: nếu đang ở màn ảnh Home thì máy iPhone / iPad chuyển qua “multitating screen”. Và ngược lại.

Hồng Lĩnh
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.