Thursday, 29 May 2014

Trang đặc biệt về biển Đông (9) – Sưu tầm văn, thơ, nhạc và hình ảnh chống Trung Cộng xâm lăngOg3t::
Trang đặc biệt về biển Đông (9) – Sưu tầm văn, thơ, nhạc và hình ảnh chống Trung Cộng xâm lăng


Trang đặc biệt về biển Đông (8) – Nước tôi tôi yêu mà sao lòng tôi sợ hãi

Trang đặc biệt về biển Đông (7) – Tiếng nói từ nhiều phía

Trang đặc biệt về biển Đông (6) – Tuần lễ biểu tình chống Trung Cộng

Trang đặc biệt về biển Đông (5) - Người dân Việt Nam phản ứng mạnh trước biến chuyển ở biển Đông

Trang đặc biệt về biển Đông (4) – Liên quan đến biển Đông

Góp công sức   vào đại cuộc bảo vệ gian sơn trước hoạ xâm lăng từ phương Bắc là nhiều người. Người còn mang giòng máu Lạc Hồng là còn tìm cách góp công sức vào đại cuộc này.
Có hai em bé mang vài ổ bánh mỳ mời cô bác trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Có chú tài xế lái chiếc xe cọc cạnh đón từng người lớn tuổi. Có cô gái thức suốt đêm kẻ biểu ngữ... Đóng góp này vào đại cuộc chắc là không thua kém bậc lãnh đạo cộng đồng từ chăm chút soạn ra từng lời hô hào hùng tráng đến sắp đặt anh em tình nguyện thu lượm rác tại nơi biểu tình.
Bên cạnh nhiều luận văn khúc chiết hay bài nghiên cứu uyên thâm, còn là câu vè, câu hát, chuyện tiếu lâm... châm chọc kẻ thù.
Trang đặc biệt về biển Đông này sưu tầm văn, thơ, nhạc và hình ảnh của người Việt muôn phương. Văn, thơ, nhạc và hình ảnh này nói lên tấm lòng của người dân Việt Nam trước cường quyền.
Hiển nhiên, sưu tầm này rất thiều sót, nên blog Việt Luận kính xin bạn đọc gởi thêm nhiều văn, thơ, nhạc và hình ảnh để chúng ta dồng lòng, đồng cảm với tình tự dân tộc.
Kính
Og3t
Trang đặc biệt về biển Đông (9) – Sưu tầm văn, thơ, nhạc và hình ảnh chống Trung Cộng xâm lăng

Trang đặc biệt về biển Đông (8) – Nước tôi tôi yêu mà sao lòng tôi sợ hãi
Trang đặc biệt về biển Đông (7) – Tiếng nói từ nhiều phía

Trang đặc biệt về biển Đông (6) – Tuần lễ biểu tình chống Trung Cộng

Trang đặc biệt về biển Đông (5) - Người dân Việt Nam phản ứng mạnh trước biến chuyển ở biển Đông

Trang đặc biệt về biển Đông (4) – Liên quan đến biển Đông

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.