Monday, 28 April 2014

Trả $6 Đô La khi khán bác sỹKhoa Nam::

Gần như chắc chính phủ Tony Abbott bắt buộc bệnh nhân phải trả ít nhất $6 Đô La khi khán bác sỹ. Biện pháp này sẽ được chính thức công bố khi ông tổng trưởng kinh tế Joe Hockey đệ trình dự luật ngân sách vào tối 13.5 sắp tới.


Trước đây khi khán bác sỹ “bulk bill”, bệnh nhân không phải trả một cắc. Nếu chính phủ dùng đến biện pháp này, bệnh nhân chỉ được hoàn toàn miễn phí sau khi khán bác sỹ 12 lần trong một năm.


“Nothing is free, Không có gì miễn phí cả!”Ông Joe Hockey gọi $6 Đô La trả cho bác sỹ mỗi lần khám bệnh là “Co-Payment”. Nghĩa là “cùng- trả tiền” chung với chính phủ. Ngoài “cùng-trả tiền” khi khán bác sỹ, chính phủ Abbot sẽ buộc người dân ‘cùng- trả tiền” khi dùng nhiều dịch vụ khác. Trong số này, có thể cũng phải “cùng-trả tiền” khi bệnh nhân chữa bệnh tại bệnh viện công.

Ông tổng trưởng kinh tế Joe Hockey đang chuẩn bị tinh thần người dân trước ngày đệ trình dự luật ngân sách với khẩu hiệu “Nothing is free, Không có gì miễn phí cả!”
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.