Tuesday, 30 April 2013

1 comment :

  1. Một nén hương lòng cho quê hương đã nhuộm đỏ cờ Cộng Sản. Tự Do từ nay chỉ là trong giấc mộng. Thương dân mình ruộng hoang cỏ cháy, thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày ..... Một câu trong bài hát "Anh Đi Chiến Dich " nói lên thực trạng của dân mình hôm nay. Buồn cho quê hương , đau cho dân tộc ........ngậm ngùi mà thôi

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.