Tuesday, 30 April 2013

Thứ Hai 28.4.1975

Og3t :: 
Lúc 5 giờ rưỡi chiều, tổng thống Trần Văn Hương bàn giao chức vụ cho cựu đại tướng Dương Văn Minh. Khi bàn giao chức vụ tổng thống Việt Nam Cộng Hoà cho ông Dương Văn Minh, tổng thống Trần Văn Hương nói: "Làm thế nào cho dân được sống yên… làm thế nào cho máu đừng đổ thịt đừng rơi thì công của đại tướng đối với hậu thế sẽ lưu lại đời đời, dầu thế nào tôi thiết nghĩ đất nước này không bao giờ quên công lao đó của đại tướng".


Trở thành tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cựu đại tướng Dương Văn Minh ngỏ lời với "anh em phía bên kia":
"Tôi thực sự muốn hoà giải, các anh em cũng biết thế. Tôi yêu cầu mọi tầng lớp đồng bào hãy tôn trọng sinh mạng của nhau. Đó là tinh thần của hiệp định Paris.
Các anh em thường kêu gọi tôn trọng hiệp định này và chúng tôi cũng vậy. Chúng ta hãy cùng nhau ngồi vào bàn hội nghị để tìm những giải pháp hữu ích nhất cho quốc gia dân tộc. Để sớm chấm dứt những đau khổ
của dân chúng và anh em binh sỹ, tôi đề nghị chúng ta ngưng ngay lập tức những cuộc tấn công lẫn nhau. Tôi hy vọng anh em chấp nhận đề nghị này và cuộc điều đình có thể bắt đầu ngay sau khi chính phủ của chúng tôi được thành lập".
Nhưng "người anh em phía bên kia" bất chấp. Đúng lúc ông Dương Văn Minh gởi lời kêu gọi "ngưng ngay lập tức những cuộc tấn công lẫn nhau", Cộng Sản dùng 5 máy bay A 37 bắt được của Việt Nam Cộng Hoà oanh tạc phi trường Tân Sơn Nhất.


Cựu đại tướng Dương Văn Minh
nhận chức tổng thống
Việt Nam Cộng Hòa,
với huy hiệu mới hình hoa mai

 Như vậy, tất cả hy vọng vào những lá bài ngoại giao đều tan vỡ khi những loạt đạn 130 ly của trung đoàn pháo binh 45 bộ đội Cộng Sản đặt tại trận địa Nhơn Trạch nã vào phi trường Tân Sơn Nhất liền sau trận ném bom của phi đội A-37 do Nguyễn Thành Trung dẫn đường.

Cùng ngày, cánh quân Cộng Sản từ Long Thành kéo về Phú Hội và tấn công vào kho đạn thành Tuy Hạ. Từ Tuy Hạ, bộ đội Cộng Sản đặt trọng pháo bắn vào phi trường Tân Sơn Nhứt suốt đêm.
Theo lời kể của tướng Cao văn Viên, trước khi bàn giao cho ông Dương Văn Minh tổng thống Trần Văn Hương ký sắc lệnh giải nhiệm tướng Cao văn Viên khỏi chức vụ Tham Mưu Trưởng. Tướng Viên cử tướng Đồng Văn Khuyên xử l‎ý và rời khỏi Việt Nam vào trưa ngày 28.4.1975.

Cùng ngày, Cộng Sản về đến Hố Nai và pháo kích dữ dội vào phi trường Biên Hoà. Bộ tư lệnh sư đoàn Không Quân di tản khỏi phi trường Biên Hoà.
Cùng ngày, Cộng Sản tới chân cầu Sài gòn và cầu Long Bình.
Cùng ngày, tư lệnh Quân Đoàn III, tướng Nguyễn Văn Toàn bỏ bộ tư lệnh.
Cùng ngày, tỉnh Hậu Nghĩa bị tấn công.
Cùng ngày, Cộng Sản Bắc Việt bắt đầu pháo vào Vũng Tàu. Trận mưa pháo này kéo dài cho đến đên 29.4.1975.

Cùng ngày, tổng thống Dương Văn Minh cử phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền vào trại Davis trong phi trường Tân Sơn Nhất để điều đình. Nhưng Võ Đông Giang không tiếp. Sau đó, tổng thống Dương Văn Minh nhờ linh mục Chân Tín, luật sư Trần Ngọc Liễng và giáo sư Châu Tâm Luân vào trại Davis. Lúc đó, Cộng Sản pháo kích dữ dội vào Tân Sơn Nhứt. Ba "sứ giả" do tổng thống Dương Văn Minh phái đi đàm phán với đối phương để tìm một giải pháp ngưng bắn đã phải ngủ đêm tại trụ sở ban Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên tại trại Davis cạnh sân bay Tân Sơn Nhất.

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, tổng thống Dương Văn Minh cho phát cuộn băng đã ghi âm với lời kêu gọi "những người anh em ở phía bên kia ngừng bắn để thu xếp một giải pháp bàn giao chính quyền" nhưng đài phát thanh Hà Nội cũng như những đại diện của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ở Paris vẫn chỉ có một yêu cầu là Việt Nam Cộng hòa phải đầu hàng không điều kiện.

7 giờ tối, đài BBC -- đài phát thanh được dân miền Nam Việt Nam theo dõi từng ngày trong tháng 4.1975 -- đọc bản tin tóm tắt về tình hình Việt Nam, xướng ngôn viên nhấn mạnh từng câu từng chữ:
“- Hôm nay tại Sài Gòn ông Dương Văn Minh được cử lên giữ chức vụ quyền Tổng thống thay thế ông Trần Văn Hương để chuẩn bị cho một cuộc đầu hàng.
- Năm phi cơ lạ ném bom phi trường Tân Sơn Nhất.
- Nhiều loạt súng nổ tại Sài Gòn không biết thuộc bên nào.”
Og3t

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.