Sunday, 18 August 2013

Gương thành công


M ột điều có chung giữa người thành công và người thất bại là: cả hai đều từng thất bại. Gần như tất cả chúng ta đều có lần thất bại. Nhưng một số nhỏ trở thành người thành công. Họ là những chủ công ty xe hơi Henry Ford, ông vua phim hoạt hoạ Walt Disney, tỷ phú Richard Branson, xướng ngôn viên Oprah Winfrey, văn sỹ J.K. Rowling, người giàu nhất thế giới Bill Gates, chủ công ty Apple Steve Jobs....

Blog Việt Luận xin giới thiệu bài dịch -- đăng bên hàng xóm Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu -- nói lên một điều mà gần hết người thành công đều có chung....
Blog Việt Luận

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.