Sunday, 18 August 2013

Giá nhà tại Fairfield, NSW lên cao hơn tỷ lệ lạm phát

Việt Luận :: 

C Công ty Australian Property Monitors (gọi tắt là APM) cho biết Fairfield -- nằm về phía Tây thành phố Sydney và cũng là nơi có đông người Việt Nam định cư tại Úc -- là một trong 10 khu vực dân cư tại Sydney có giá nhà tăng cao hơn mức lạm phát. Fairfield có ngót 40,000 người dân. Trong số này hơn 60% sinh ra ở bên ngoài nước Úc và tiếng Việt Nam là ngôn ngữ được đông người nói nhất sau tiếng Anh. Đặc biệt, người sống ở Fairfield có tỷ lệ làm chủ nhà đến mức 70%. Trong khi trên toàn thành phố Sydney, chủ nhà chỉ chiếm tỷ lệ 60 % mà thôi.

Trong sáu tháng đầu năm nay, giá các ngôi nhà (house) tại Fairfield và năm khu vực Blacktown, St Ives, Rooty Hill, Lethbridge Park, Macquarie Fields, Doonside, Punchbowl, Ingleburn và Kingswood đã tăng cao hơn mức lạm phát.

Trong 10 khu vực này chỉ có St Ives ở phía Bắc Sydney và là nơi giàu có thu hút đông người Nam Phi chọn nơn sinh sống. Giá nhà trung bình tại St Ives ở mức $1.1 triệu. Chín nơi còn lại đều nằm về phía Tây hay Tây Nam thành phố Sydney và thu hút di dân nghèo tứ xứ tập trung về. Giá nhà tại chín khu vực dân cư này luôn luôn thấp so với mức trung bình $673,000 (tức trung bình của toàn thành phố Sydney).

Trong sáu tháng đầu năm 2013, giá nhà tại Fairfield -- cách trung tâm buôn bán chính của Sydney 29 cây số về hướng Tây Nam -- đã tăng lên 12.1%, đạt mức $474,000. 
Huy hiệu của thành phố Faifield, NSW
nơi có đông người Việt Nam định cư

Cùng một thời gian kể trên, giá nhà trung bình tại Blacktown -- cũng nơi có đông người Việt nam định cư -- tăng lên 9.2%, đạt mức $415,000. Trong khi đó lạm phát trong sáu tháng đầu năm 2013 tại Úc chì ở mức 2.6%.

Ngoài ra, ba khu vực Rooty Hill, Lethbridge Park và Macquarie Fields đều tăng giá nhà cao hơn mức lạm phát: Rooty Hill tăng 5.6% đạt mức $386,500; Lethbridge Park tăng 4.9% đạt mức $253,700 và Macquarie Fields tăng 2.8% đạt mức $326,000.

Việt Luận

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.