Wednesday, 23 April 2014

Nhân lễ Phục Sinh, đùa tí chơi

Hồng Lĩnh ::


ột trong nhiều phong tục của lễ Phục Sinh là săn tìm trứng. Người ta giấu nhiều trứng trong nhà hay ngoài vườn để trẻ em săn tìm. Xưa là trứng gà, trứng vịt thiệt. Nay là thỏi Chocolat hình trái trứng.

Đó là chuyện đời thường. Trong thế giới ảo người ta cũng săn tìm trứng Phục Sinh. Đó là vài ba chuyện ngộ ngộ khi dân chơi computer đánh vài ba “code”. Nhân lễ Phục Sinh, trang “Dân Chơi Computer Nói Chuyện Computer Mà Chơi” xin giới thiệu vài ba “trứng Phục Sinh” đang giấu trong máy computer của bạn đọc.
1. Nào ta vào Google (tại google.com).
2. Mời bạn đọc đánh chữ “blink HTML” (có “ ” hay không có đều được cả) vào khung Search.
3. Sau khi ENTER hay bấm mouse vào hình kính hiển vi. Bạn đọc đã tìm ra trứng Phục Sinh rồi đó. Các chữ Blink và HTLM trêm màn ảnh đều nhấp nháy. Blink! Blink! Blink!

Bây giờ, thay vì tìm kiếm “Blink HTML” thì đánh chữ vào khung tìm kiếm chữ “Marquee HTML”. Bạn đọc lại thấy thêm trứng Phục Sinh khác. Hàng chữ ghi “ About xxx results (xxx seconds)" không còn đứng yên nữa. Nó chạy dài dài...

Khi dùng chương trình phụ Weather này, bạn đọc bấm option + command.

Nếu ai là người dùng Apple Mac, nào ta cùng săn tìm trứng Phục Sinh.
Tại Dashboard các máy Mac đều có icon của chương trình phụ Weather. Ta thường bấm vào đó để theo dõi thời tiết. Khi dùng chương trình phụ Weather này, bạn đọc bấm option + command. Trứng Phục Sinh hện lên: màn ảnh hiện lên với các thứ dấu hiện trời mưa, trời nắng hay dông bão...

Hồng Lĩnh
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.