Friday, 13 December 2013

Chơi gêm nhiều: đầu to raKhoa Nam ::

Trước đây người ta hỏi chơi gêm nhiều có lợi hay hại cho sức khỏe. Sau đó người ta theo dõi chơi gêm nhiều có giúp cho trẻ em học giỏi hơn không. Nghiên cứu mới nhất cho thấy chơi gêm nhiều làm cho bộ có của người ta to lớn hơn.


Super Mario 64
Đặc biệt, các gêm thủ búng tay mỗi ngày 30 phút trước màn ảnh của gêm Super Mario 64 thì cái đầu có thể phình lớn hơn. Chỉ cần hai tháng sau khi miệt mài chơi gêm như trên, bán cầu bên phải trong bộ óc, phần trước của võ não và tiểu não ở phía ót của gêm thủ hình lớn hơn trước. Được biết ba phần kể trên trong bộ óc của con người lo về ghi nhớ, sắp đặt chương trình, kiểm soát bắp thịt và tính toán khoảng cách. 

Không chắc người có bộ óc lớn thì thông minh hơn người chỉ có cái đầu bằng hột đậu. Nhưng người ta thấy trong bộ óc của bác học Albert Einstein phần lo về tính toán lớn quá khổ.

Các nhà khoa học bên trong y khoa của đại học St. Hedwig-Krankenhaus đã dùng MRI chụp hình gêm thủ và so sánh với người không chơi gêm. Và được kết quả như trên. Các bác sỹ hy vọng kết quả này có thể dẩn tới việc “ra toa” cho bệnh nhân phải chơi gêm để chữa bệnh.

Khoa Nam


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.