Thursday, 31 October 2013

Thời đại của sản phẩm miễn phí và cuộc chiến OTT


“Thời đại của sản phẩm miễn phí” Og3t khoái bảy chữ này.
Thủa xa xưa, nhà Nho Việt Nam viết ra áng văn mượt mà rồi chuyển cho bạn bè cùng thưởng thức. Được thiên hạ thưởng thức là vinh hạnh nên không ai bán văn tự và cũng không ai nghĩ tới chuyện cọp-bi-rai hay cọp-bi-rông gì ráo. Cái máu “văn chương là của chung thiên hạ” vẫn còn phảng phất ở giữa chúng ta. Thỉnh thoảng thấy bài hay của thiên hạ, Og3t biên thơ xin phép đăng lại thì câu trả lời thường là “... hân hạnh...”. Thỉnh thoảng, bạn đọc thấy bài hay cũng thường chuyển cho Og3t và thêm: “... bài này hay quá, ông già phổ biến cho càng nhiều người đọc càng hay...”.

Bỗng dưng, mấy ông bán chữ xuất hiện. Họ không phải là nguốc gốc đẻ ra tác phẩm. Mà chỉ là con buôn làm trung gian. Nên họ nhấn mạnh đến tiền bạc. Thế là có chợ chữ. Và có cọp-bi-rai.

Từ khi xuất hiện mạng lưới thông tin toàn cầu, một bên nhấn mạnh đến copyrights; bên kia chủ trương cho thiên hạ xài chùa. Hiển nhiên Og3t khoái bên thứ nhì hơn. Bên thứ nhì bao gồm các thứ Open Acess, Open Source, Creative Commons, Open Content, vân vân.

Bên cạnh các thứ đó, xin giới thiệu thêm nhiều sản phẩm miễn phí dùng chung với điện thoại tinh khôn  gọi là OTT do ông Trần Vinh Dự chia sẻ tại trang blog của Voatiengviet.com/

Og3t

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.