Friday, 25 October 2013

Quá nhiều nhà tại Melbourne


Tin Việt Luận ::

M ấy năm gần đây, thị trường địa ốc tại Melbourne bị coi là tiêu điều. Tiêu điều không phải chỉ là thiếu người bán và vắng người mua mà từ mấy năm qua giá nhà tại nơi đây xìu xìu ển ển. Trong khi thị trường địa ốc tiêu điều thì người ta thấy nhà cửa mới tinh lại mọc lên như nấm. Hai nơi Footscray và Brunswick đang nhộn nhịp xây cất thêm nhiều chung cư.


Thành phố Melbourne,
nơi có đông  thứ nhì người Việt  Nam định cư  tại Úc.

Nhiều cần cẩu sừng sững xây cất cao ốc đang mọc lên đầy dẫy tại Docklands, Southbank và St Kilda Road. Cùng một lúc khu vực Carlton thặng dư nhà dành cho sinh viên. Cũng bị coi là thặng dư là các căn nhà trong chung cư tại Port Melbourne và Richmond.

Trong ba năm 2010 đến 2012, đã có 167,214 nhà được cấp giấy phép xây cất. Đây là con số vượt bậc nếu so với các năm trước. Ba năm trước đó: từ 2007 đến 2009 chỉ có 130,989 nhà được cấp giấy phép xây cất. Nếu lùi về trước ba năm nữa: từ năm 2004 đến 2006 chỉ có 120,850 nhà được giấy phép xây cất mà thôi.

Hiện nay, Melbourne được coi là thành phố nhộn nhịp nhất về xây cất nhà. Chỉ trong năm ngoái đã có 38,394 nhà được cấp giấy phép xây cất. Melbourne chiếm 32.4% trong tổng số giấy phép cất nhà trên toàn nước Úc. Nếu tính trung bình 2.6 người tại Úc ở trong một nhà thì Melbourne đang xây cất thêm nhà cho 165,000 người ở. Nhưng trong thực tế dân số Melbourne không tăng cao bằng số đó. Mỗi năm Melbourne chỉ được thêm chừng 100 ngàn dân là cùng.

Nhà mới tinh thì ngày càng nhiều lên nhưng nhà treo bảng FOR SALE lại không tăng lên. Hiện nay, trong tất cả bảng quảng cáo FOR SALE của tất cả văn phòng địa ốc tại Melbourne chỉ có chừng 60, 000 nhà bán. Năm ngoái, con số này là 64,000. Còn trong năm 2007 chỉ có 30,000 nhà bán mà thôi.

Từ tình trạng trên, giá thuê nhà tại Melbourne được coi là rẻ. Tiền thuê nhà trung bình tại nơi đây đang ở mức $370 / tuần. Nghĩa là chỉ cao hơn tiền thuê nhà tại Adelaide và Hobart mà thôi. Cùng một lúc nhà tại trung tâm thành phố Melbourne bị coi là xuống giá. Trong sáu tháng kết thúc vào tháng Chín năm nay, giá căn nhà trong chung cư tại khi buôn bán chính (CBD) của Melbourne đã xuống 10%. Cùng một thời gian ấy, giá nhà tại Dockland xuống 6.4% và tại Southbank xuống 1.2%.

Tin Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.