Saturday, 12 October 2013

Học các ngành kỹ thuật và chế tạo tại Úc

Khoa Nam ::

Năm học 2013 sắp chấm dứt. Cô cậu học năm cuối cùng trong chương trình trung học tại Úc ráo riết chuẩn bị thi tú tài và nộp đơn xin vào đại học. Từng tiểu bang có ngày thi tú tài và thời hạn nộp đơn riêng dành cho cô cậu. Tại NSW, bảng vàng tú tài HSC sẽ được kéo lên vào ngày 18.12.13. Hôm sau, cô cậu và phụ huynh còn được biết điểm ATAR cao ngất. Tại tiểu bang Victoria, bảng vàng tú tài VCE được kéo lên vào ngày 17.12.13 và cũng một ngày ấy cô cậu biết thứ hạng ATAR của mình.

Trong khi chờ đợi thứ hạng ATAR cao ngất, cô cậu và phụ huynh không những băn khoăn chọn phân khoa ưng ý mà còn so sánh giữa trường đại học này với trường kia để tìm ra trường nào dạy giỏi môn mình ưa thích.

Tuần này, trang Gia Đình & Đời Sống xin được tiếp tục giới thiệu đại học dạy giỏi các phân khoa trong ngành học chế tạo và kỹ thuật (Engineering & Technology). Chế tạo và kỹ thuật là hai ngành thuộc về khoa học ứng dụng. Khoa học ứng dụng khá dễ tìm ra việc làm trong các quốc gia tiên tiến như Úc và được nhiều phụ huynh người Việt Nam thích cho con theo học.
Trong ngành học này, bảng sắp hạng Quacquarelli Symonds năm 2013 gộp chung các môn khoa học về computer và hệ thống tin học (Computer Science & Information Systems), kỹ sư hoá học (Chemical Engineering), kỹ sư xây dựng (Civil & Structural Engineering) kỹ sư điện và điện tử (Electrical & Electronic Engineering) và kỹ sư cơ khí, hàng không và chế tạo (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering).

Computer tại đại học Melbourne

5 đại học dạy giỏi về computer

 1. Melbourne
 2. ANU
 3. Sydney
 4. Queensland
 5. NSW
Muốn lựa chọn trong số 200 đại học dạy giỏi nhất thế giới các môn khoa học về computer, phụ huynh có thể chọn một trong số 15 đại học tại Úc.

Trong số này, giỏi nhất Úc là đại học Melbourne (hạng 13 thế giới). Kế tiếp là năm đại học Úc khác được xướng danh trong số 50 đại học giỏi nhất thế giới: ANU (hạng 21 thế giới), Sydney (hạng 24 thế giới), Queensland (hạng 25 thế giới), NSW (hạng 29 thế giới) và lọt vào nhóm 50 đại học dạy giỏi nhất thế giới về computer còn là đại học Monash (hạng 45 thế giới).

Sau sáu đại học kể trên, thuộc về nhóm đại học giỏi từ 51 đến 100 trên thế giới là ba đại học Úc: đại học Kỹ Thuật Queensland, RMIT và đại học Adelaide. Ngoài ra, đại học Tây Úc được công ty Quacquarelli Symonds sắp vào hạng từ 101 đến 150 thế giới. Sau cùng ngồi vào hàng ghế từ 151 đến 200 về môn học computer còn có thêm bốn đại học Úc: Curtin, Macquarie, kỹ thuật Swinburne và đại học Nam Úc.

Trường hợp con em bạn đọc nhìn ra thế giới và chỉ muốn học 10 đại học hàng đầu thì ngoài du học Hoa Kỳ, Anh Quốc và Thuỵ Sỹ thì còn có thể du học cả Singapore và Hongkong. Về computer, Hoa Kỳ đứng nhất nhì với hai trường
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) và
2. Stanford University.

Anh Quốc đứng hạng ba và hạng năm:
3. University of Oxford,
5. University of Cambridge.

Hoa Kỳ chiếm thêm các hạng
4. Carnegie Mellon University,
6. Harvard University,
7. University of California, Berkeley (UCB).

Trong ba chỗ ngồi sau cùng trong nhóm 10 đại học dạy giỏi nhất thế giới về computer, châu Âu được một chỗ:
9. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

và châu Á chiếm hai chỗ:
8. National University of Singapore (NUS) và
10. University of Hong Kong.

Đây là dấu hiệu đại học châu Á đã trỗi dậy và tiến lên hàng đầu thế giới.

Kỹ sư hoá học tại đại học Queensland hay Melbourne

4 đại học dạy giỏi về hóa học

1= Melbourne
1= Quensland
3. Monash
4. NSW
Đại học Queensland và Melbourne được bảng sắp hạng Quacquarelli Symonds năm 2013 xướng danh hàng đầu nước Úc về môn hoá học. Hai đại học Úc đồng hạng 12 thế giới.
Sau hai đại học hàng đầu này, phụ huynh còn được thêm năm lựa chọn khác nếu muốn gởi con vào đại học Úc dạy giỏi môn hoá học.

Trong số 50 đại học hàng đầu thế giới về hoá học, Úc còn có hai đại học: Monash (hạng 25 thế giới) và đại học NSW (hạng 31 thế giới). Nằm trong số 100 đại học hàng đầu thế giới về hoá học, Úc còn có thêm hai đại học Curtin và Sydney. Sau cùng, được xướng danh vào hạng 101 đến 150 thế giới là đại học Newcastle.
Nhìn ra thế giới, trong 10 đại học dạy giỏi về hoá học, Hoa Kỳ và Anh Quốc chỉ còn chiếm năm chỗ. Hoa Kỳ chiếm hạng nhất và hạng nhì:
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT),
2. University of California, Berkeley (UCB).

Anh Quốc chiếm ba chỗ
3. Imperial College London,
4. University of Oxford,
5. University of Cambridge.

Trong năm chỗ còn lại châu Âu chiếm hai chỗ cuối cùng
9. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Thuỵ Sỹ 
10. Delft University of Technology, Hoà Lan. 

Châu Á ngồi vào ba chỗ trong nhóm 10 đại học giỏi nhất thế giới về hoá học. 
6. National University of Singapore (NUS), 
7. Kyoto University và 
8. The University of Tokyo.

Thêm một lần nữa, người ta thấy phương Đông bắt đầu được xướng danh vào hàng đầu thế giới.

Kỹ sư xây dựng tại đại học Sydney

5 đại học dạy giỏi về môn xây dựng

1.      Sydney
2.      NSW
3.      Monash
4.      Queensland

5.      Melbourne
Kỹ sư xây dựng là ngành học cần thiết trong thời gian kinh tế Úc phát triển. Đặc biệt dưới thời thủ tướng Tony Abbott vì chính ông tự nhận sẽ làm một thủ tướng chú ý đến xây dựng các công trình công cộng cho nước Úc.
14 đại học tại Úc được bảng sắp hạng Quacquarelli Symonds năm 2013 xướng danh vào số 200 đại học dạy giỏi môn học kỹ sư xây dựng.

Hàng đầu tại Úc là đại học Sydney (hạng 12 thế giới). Kế tiếp là bốn đại học được lọt vào danh sách 50 đại học giỏi nhất thế giới về môn học kỹ sư xây dựng. Đó là đại học NSW (hạng 15 thế giới), Monash (hạng 26 thế giới), Queensland (hạng 27 thế giới) và đại học Melbourne (hạng 29 thế giới).
Ngoài ra, năm đại học Úc khác được xướng danh trong số đại học từ hạng 51 đến 100 trên thế giới: Kỹ Thuật Queensland, Tây Úc, Newcastle, Kỹ thuật Sydney, và Wollongong. Trong hàng ghế đánh số từ 101 đến 150, Úc chiếm thêm hai danh tính khác: RMIT và Adelaide. Sau cùng đại học Western Sydney được Quacquarelli Symonds chọn nhóm 200 dạy giỏi nhất thế giới về môn học kỹ sư xây dựng.
Nhìn ra thế giới, 10 đại học giỏi nhất về môn học kỹ sư xây dựng nhất thuộc về Anh Quốc Hoa Kỳ, Nhật bản, Hoà Lan, Singapore và Hongkong. Sau đây là thứ 10 đại học giỏi nhất thế giới về kỹ sư xây dựng:
1.Imperial College London, Anh Quốc.
2. University of California, Berkeley (UCB), Hoa Kỳ
3. The University of Tokyo, Nhật Bản.
4. Delft University of Technology, Hoà Lan.
5. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hoa Kỳ.
6. University of Illinois at Urbana-Champaign, Hoa Kỳ.
7, Kyoto University, Nhật Bản.
8= Nanyang Technological University (NTU), Singapore.
8= University of Hong Kong, Hongkong.
10. University of Texas at Austinm Hoa Kỳ.

Kỹ sư điện và điện tử tại đại học ANU

6 đại học dạy giỏi
môn kỹ sư điện và điện tử

 1. ANU
 2. Melbourne
 3. Sydney
 4. 4. NSW
 5. Monash
 6. Queensland
13 đại học Úc được bảng sắp hạng Quacquarelli Symonds năm 2013 xướng danh vào số 200 đại học dạy giỏi môn kỹ sư điện và điện tử. Trong số này, ngành kỹ sư điện tại đại học ANU được coi là giỏi nhất Úc (hạng 28 thế giới). Sau ANU là ba đại học Úc khác được xướng danh vào số 50 đại học hàng đầu thế giới. Đó là đại học Melbourne (hạng 32 thế giới), Sydney (hạng 40 thế giới) và đại học NSW (đồng hạng 44 thế giới với City University of Hong Kong).
 Sau đó là hai đại học Monash và Queensland thuộc nhóm đại học giỏi môn kỹ sư điện từ hạng 51 đến 100 trên thế giới. Sau cùng, đại học Kỹ Thuật Queensland và RMIT ngồi vào hạng từ 101 đến 150 thế giới.

Khi con em bạn đọc Việt Luận muốn được đào tạo kỹ sư điện và điện tử trong nhóm các đại học hàng đầu thế giới thì phụ huynh có thể chọn từ 10 trường sau đây:
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Hoa Kỳ),
2. Stanford University (Hoa Kỳ),
3. University of California, Berkeley (UCB) (Hoa Kỳ),
4. University of Cambridge (Anh Quốc),
5. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) (Thuỵ Sỹ),
6. University of Oxford (Anh Quốc),
7. University of California, Los Angeles (UCLA) (Hoa Kỳ),
8. Imperial College London (Anh Quốc),
9. Harvard University (Hoa Kỳ),
10. National University of Singapore (NUS).

Chúc bạn đọc tìm ra trường đại học dạy giỏi nhất môn học thích hợp với khả năng của con em.
Khoa Nam

Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.