Sunday, 25 August 2013

Chính sách y tế của đảng Lao Động và Tự Do


Y
 tế là lãnh vực tốn khá nhiều tiền cho chính phủ Úc. Ngân sách 2013 dành ra $64.6 tỷ chi dụng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Số tiền này chiếm 16% ngân sách liên bang Úc. Y tế cũng là vấn đề được cử tri quan tâm. Cử tri muốn biết khi bệnh mình được chăm sóc như thế nào? Nếu nghèo còn được mua thuốc “tài trợ” không? Nếu mua bảo hiểm sức khỏe tư thì còn được trả lại 30% lệ phí không?


Vì thế không lạ gì cứ mỗi lần có tổng tuyển cử thì chuyện y tế lại ồn ào lên.

Kevin Rudd hay Tony Abbott:
Quyền lựa chon trong tay bạn đọc.
(Hình chụp khi hai  ông tranh luận lần thứ nhất tại Canberra)

Điều chung của hai đảng

Trước khi nói đến một số khác biệt giữa hai đảng, xin phép kể ra vài điều được cả hai bên đồng ý.
Mọi người tại Úc đồng ý: ai ai cũng được quyền chăm sóc sức khỏe. Ai là người Úc thì được hưởng quyền lợi này qua Medicare. Sau khi đồng ý ai ai sống tại Úc cũng được Medicare chăm sóc, cả hai đảng còn thỏa thuận duy trì hai hệ thống chăm sóc y tế tại Úc: công lập và tư nhân. Dẫu là công lập hay tư nhân, bệnh viện nào cũng được chính phủ tài trợ. Sau cùng, ngoài chăm sóc sức khỏe thể lý, nước Úc còn tiến tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân.

Sau đây là vài điều khác nhau giữa hai đảng mà người ta được biết:

Hai đảng khác nhau

Năm 2011, chính phủ Lao Động đạt thỏa thuận với các tiểu bang khi tăng phần đóng góp của liên bang để tài trợ cho các bệnh viện. Đổi lại tiểu bang bị bớt quyền điều hành bệnh viện. Quyền này tập trung trong tay National Health Performance Authority.

Chính phủ Lao Động còn lập ra hệ thống gọi là Medicare Locals. Medicare Locals nối bác sỹ toàn khoa tại phòng mạch với y tá làm việc trong bệnh viện và nhân viên các nhà dưỡng lão để chăm sóc y tế ngoài giờ làm việc. Nhiệm vụ của Medicare Locals là lo phần căn bản trong chương trình y tế (chữ Anh là primary healthcare). Tự Do chỉ trích hệ thống Medicare Locals mà rằng Medicare Locals chỉ nặng thêm phần hành chánh và hứa sẽ tái cứu xét nếu đắc cử.

Chính phủ Lao Động còn lập ra nhiều Super-clinic để gom các bác sỹ toàn khoa và chuyên khoa về một địa điểm. Lao Động cho rằng làm thế dễ dàng cho người dân được chăm sóc về mặt y tế.

Ngược lại, chủ trương của Tự do là dành quyền điều hành bệnh viện cho tiểu bang vả hiển nhiên chỉ trích các sáng kiến Medical Locals và super-clinics.

Bảo hiểm y tế tư

Chính phủ Tự Do John Howard trả lại 30% lệ phí khi người dân mua bảo hiểm y tế tư (Private Health Insurance). Khi đảng Lao Động cầm quyền, chính phủ ra luật chỉ trả lại tiền này cho người dân có thu nhập thấp. Chữ Anh gọi là “means test”. Tự Do thề sẽ bỏ giới hạn này khi trở lại cầm quyền.

Chăm sóc răng

Vào năm 2012, chính phủ Lao Động chi ra $4 tỷ cho chương trình chăm sóc răng (Dental Care) cho trẻ em và người có thu nhập thấp. Chương trình này bắt đầu có hiệu lực từ tháng Sáu năm nay. Tự Do cho biết sẽ gộp chung Dental Care vào trong Medicare. Nhưng chưa công bố chi tiết.

Ta có thể tóm tắt chính sách y tế của Lao Động

Liên bang tài trợ 50% chi phí y tế cho người dân.
Giới hạn mức thu nhập khi trả lại tiền mua bảo hiểm sức khỏe tư.
Chi $4 tỷ chăm sóc răng cho trẻ em và người nghèo.
Mở các trung tâm Medical Local và Super-clinic.
Chuyển hồ sơ y tế của người dân qua dạng điện tử, gọi là e-Health.

Tóm tắt chính sách y tế của đảng Tự Do

Tài trợ cho các nhà khoa học và nghiên cứu.
Chi ra $42 triệu cho viện nghiên cứu bệnh nhiệt đới.
Tiếp tục duy trì chương trình tài trợ thuốc (PBS).
Chuyển phần điều hành bệnh viện trở lại cho tiểu bang và cộng đồng.

Những điều chưa biết

Tuy nhiên vẫn có nhiều điều cử tri chưa biết về chính sách y tế của của cả hai đảng.

Trước hết, người dân tại hai tiểu bang Queensland và NSW không rõ chính phủ Liên bang có can thiệp gì trước việc chính phủ NSW và Queensland cắt giảm dịch vụ tại bệnh viện. Được biết chính phủ Lao động tại Liên bang đã can thiệp vào hệ thống bệnh viện tại Victoria nhưng chưa lên tiếng trước các vấn đề tại NSW và Queensland.

Kế tiếp, người ta vẫn chưa rõ chính phủ mới dưới quyền ông Tony Abbott có duy trì Dental Care hay không. Không rõ chừng nào chính phủ Tony Abbott mới bỏ “means test” khi trả lại 30% lệ phí mua bảo hiểm sức khỏe tư. Cũng không ai có thể nói tương lai của e-Health sẽ thế nào.

Muốn gởi bài này cho bạn bè, 

xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.