Monday, 11 March 2013

Một blogger Việt Nam trở thành Công dân mạng năm 2013


Blog Việt Luận::
T
ừ năm 2010, tổ chức phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders, viết tắt thành RSF) cùng với công ty Google chọn một người viết blog làm "Netizen of the Year, Công dân mạng trong năm".


Công dân mạng năm 2013 là người viết blog Huỳnh Ngọc Chênh. Ông Huỳnh Ngọc Chênh hiện sinh sống tại Việt nam được chọn vì phải qua nhiều khó khăn mới có thể viết blog và blog của ông "cổ xuý cho quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do sử dụng Internet mắc dầu ông phải chịu kiểm duyệt và đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội". Hà Nội bị coi là một trong các nước "kẻ thù của Internet" và đang giam cầm 31 người viết blog tại Việt nam. 

Được biết hàng năm, tổ chức Phóng viên không biên giới chọn ra danh sách 9 người viết blog và mời các công dân mạng trên khắp thế giới tiến cử một người làm Công dân mạng trong năm. Trong danh sách Công dân mạng được đề cử năm này có người viết blog từ Bulgary, Ai Cập, Hondura, Senegal, Iran, Kazakhstan, Mali, Nga, Senegal và Việt Nam. Cuối cùng người viết blog Việt Nam được chọn. 
Công dân mạng năm 2013
(hình VOA)
Trước ông Huỳnh Ngọc Chênh, các người viết blog từ Iran, Tunisia và Syria từng được chọn làm Công dân mạng trong năm. Nên nhớ: cả ba Công dân mạng trước ông Huỳnh Ngọc Chênh đều hoạt động trong cách mạng mùa xuân Ả Rập. Ông Huỳnh Ngọc Chênh trước viết báo, nay đã về hưu và bắt đầu viết blog từ năm 2008. Trang blog của ông ở tại http://huynhngocchenh.blogspot.com/ và mỗi ngày có khoảng 15,000 người ghé thăm. Được biết: hàng năm tổ chức Phóng viên không Biên giới chọn ngày 12.3 để trao danh hiệu Công dân mạng trong năm để đánh dấu ngày thế giới chống lại tệ nạn kiểm duyệt trên mạng. 

Tổ chức Phóng viên không Biên giới và công ty Google hy vọng Hà Nội cho phép Công dân mạng năm 2013 Huỳnh Ngọc Chênh được đi Paris, Pháp, để nhận giải thưởng vào ngày 12.3.

Blog Việt Luận 
(Đọc thêm: http://en.rsf.org/vote-for-the-netizen-of-the-year-27-02-2013,44144.html)

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.