Friday, 25 July 2014

Kim Jong-un không coi video này


Độc tài khác với dân chủ ở nhiều chỗ. Nhưng chỗ này khác biệt rõ ràng nhất. Đó là độc tài không bao giờ tự trào mà cũng chẳng cho phép ai cù léc mình.Ở đời thiệt kỳ!
Càng sống dưới chế độ độc tài thì người dân càng khoái cù lét quan lớn. Trong kho truyện cười thế giới, truyện cười về chế dộ Cộng Sản thiệt là phong phú. Càng phong phú hơn nữa là kho chuyện cười về Cộng Sản Việt Nam.

Cộng Sản Bắc Hàn ra khỏi ngoại lệ này. Chế độ càng tâng bốc ông lớn thành thần thành thánh thì dân đen càng nhếch mép cười.

Tuần này, blog Viẹt Luận mời bạn đọc thưởng thức vài phút video về lãnh tụ vừa “kính yêu” vừa “vĩ đại” Kim Jon-un. Thước phim này sưu tập từ YouTube.

(Xin đừng chỉ thước phim này cho lãnh tụ. Lãnh tụ không muốn coi đâu!)

Og3t


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.