Friday, 25 April 2014

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Copying the teacher

Paulo Coelho::
Og3t và TTB dịch::

Guru Arjan Dev ji (1581-1606)
(Hình sikh-history.com)


A disciple who loved and admired his teacher decided to observe his behaviour minutely, believing that if he did everything that his teacher did, then he would also acquire his teacher's wisdom. Có một đệ tử vì quý mến sư phụ nên quyết tâm chi ly rập khuôn đường đi nước bước của thầy. Đệ tử này tưởng nếu mình làm gì cũng giống như sư phụ thì mình cũng khôn ngoan như thầy.(og3t)
The teacher always wore white, and so his disciple did the same.
The teacher was a vegetarian, and so his disciple stopped eating meat and replaced it with a diet of vegetables and herbs.
The teacher was an austere man, and so the disciple decided to devote himself to self-sacrifice and started sleeping on a straw mattress.
After some time, the teacher noticed these changes in his disciple's behaviour and asked him why.
'I am climbing the steps of initiation,' came the reply. 'The white of my clothes shows the simplicity of my search, the vegetarian food purifies my body, and the lack of comfort makes me think only of spiritual things.'
Sư phụ luôn luôn mặc màu trắng, vì vậy đệ tử cũng làm tương tự.
Sư phụ là người ăn chay, vì vậy đệ tử ngừng ăn thịt rồi thay đó bằng chế độ ăn uống toàn rau cỏ.
Sư phụ là người khắc khổ, do đó đệ tử quyết định cống hiến mình cho sự hy sinh và bắt đầu ngủ trên một tấm nệm rơm.
Sau một thời gian, sư phụ nhận thấy những thay đổi trong hành vi đệ tử của mình và hỏi tại sao.
“Con đang leo những bước khởi đầu,” đệ tử trả lời. “màu trắng quần áo của con cho thấy sự đơn giản trong việc tìm kiếm của con, thức ăn chay thanh lọc cơ thể của con, và sự thiếu thoải mái làm con chỉ nghĩ đến những điều tâm linh”. (TTB)
Smiling, the teacher took him to a field where a horse was grazing. Sư phụ mỉm cười rồi dẫn đệ tử ra cánh đồng. Nơi ấy có con ngựa đang gặm cỏ. (og3t)
'You have spent all this time looking outside yourself, which is what matters least,' he said. 'Do you see that creature there? He has white skin, eats only grass and sleeps in a stable on a straw bed. Do you think he has the face of a saint or will one day become a real teacher?' Sư phụ nói:
'Con đã tốn hết thời giờ để nhìn ra bên ngoài con người của con. Đó là chuyện không ra gì. Con có thấy con vật kia không? Lông nó màu trắng. Nó chỉ ăn cỏ và ngủ trên bó rơm ở trong chuồng. Con nghĩ mặt nó thánh thiện chứ? Con tin rằng ngày kia nó sẽ thành một ông thầy thứ thiệt chứ? (og3t)

(Trích từ Paulo Coelho, Stories for Parents, Children and Grandchildren (Translated from the Portuguese by Margaret Jull Costa)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.