Friday, 9 May 2014

Lằn đỏ trong chính sách với Trung QuốcMột người Việt Nam biểu tình trước Bạch Ốc, Hoa Kỳ (Hình CNN)Nguyễn Hưng Quốc. VoaTiengViet.com::Tại trang http://www.voatiengviet.com, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc trình bày:

1. Tham vọng của Trung Quốc muốn ít nhất trở thành một trong hai thủ lãnh của thế giới, bên cạnh Hoa Kỳ.
2. Thực hiện tham vọng trên Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ra biển.
3. Không ra được biển Hoa Đông, Trung Quốc xâm lăng xuống Nam Hải.
4. Chiến lược của Trung Quốc là “tằm ăn dâu”: chiếm từ từ, chiếm dần dần.
5. Nằm trong chiến lược đó, trong tuần qua Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào sâu bên trong lãnh hải của Việt Nam.
6. HD-981 đã đẩy Việt Nam đến lằn đỏ cuối cùng. Việt Nam không thể phản đối chiếu lệ nữa....

Og3t

Mời bạn đọc đọc bài ‘Lằn đỏ trong chính sách với Trung Quốc” trích từ www.voatiengviet.com dưới đây.

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.