Tuesday, 25 June 2013

10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô (giải nhì)


(do báo Times chọn và Kim Nguyễn gởi)
Phạm Nguyên Trường dịch

Trong chuyện   tiếu lâm chính trị được giải nhất, chúng ta thấy tại sao người dân Liên Xô và dân các nước thiên đàng Cộng Sản ‘được” vào tù. Chuyện tiếu lâm hôm nay cho thấy dân sợ công an Cộng Sản khiếp đảm như thế nào. Sợ muốn chết! Chắc ba chữ này có thể tả được nỗi sợ này.

Giải nhì:
An old man is dying in his hovel on the steppes. There is a menacing banging on the door.
 ‘Who’s there?’ the old man asks.
 ‘Death ‘comes the reply.
‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập.
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy Chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB!

Tổng thống Vladimir Putin,
xuất thân trùm KGB
(Hình breakingnews.com)

Xin bạn đọc kể tiếp tiếu lâm chính trị tại bốn nước “tàn dư” của một chủ nghĩa bị chính cái nôi nuôi dưỡng nó vất vào sọt rác từ khuya.
Bốn nước còn lại này là Cộng Sản Việt Nam, Trung Cộng, Cuba và Bắc Hàn.

Kính mời

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.