Friday, 29 November 2013

Từ ‘ôsin’ trở thành Sinh viên Quốc tế xuất sắc tại ÚcCó rất nhiều gương thành công của người Việt Nam. Gương thành công từ xa xưa trong cổ tích như truyện “Cây tre trăm đốt” bắt đầu như sau:
Ngày xưa có một anh trai nhà nghèo hiền lành khoẻ mạnh đi ở đợ cho một lão nhà giàu. Anh trai cày bừa, làm lụng rất chăm chỉ, lại thạo việc đồng áng nên lão nhà giàu muốn anh làm lợi thật nhiều ra của cải cho lão.
Truyện cổ tích thường kể những gương thành công của anh nhà nghèo, cô bé nhà nghèo vợ chồng nghèo.
Chúng ta còn nghe nhiều gương thành công cùa người bên Mỹ, bên Pháp như gương của các công Edison, Ford, vợ chồng Curie, vân vân.
Hôm nay, blog Việt Luận xin chép lại một gương thành công như trong cổ tích nhưng lại ở gần bên chúng ta. Đó là một cô bé Lọ Lem du học tại tiểu bang Victoria do Radio Australia giới thiệu. Hiển nhiên, bên cạnh cô Đặng Thị Hương còn có nhiều gương thành công khác. Mỗi tấm gương là nơi cho chúng ta soi cuộc đời mình.
Og3t

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.