Thursday, 21 November 2013

Huawei vẫn bị Úc cấm cẳngLogo của công ty Huawei, Trung QuốcTin Việt Luận ::

Chính phủ Liên Đảng tại Úc một lần nữa xác nhận: Úc cấm cẳng Huawei tham gia xây dựng hệ thống Internet cực nhanh NBN. Trước đây, chính phủ Lao động từng vin lý do an ninh quốc gia ngăn chận công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia đấu thầu xây dựng NBN.

Chủ tịch công ty Huawei Australia, ông John Lord tỏ ra bất bình nhưng cựu phó đề đốc người Úc này cho rằng năm vừa qua là một năm mang nhiều thành công cho công ty. Từ số nhân viên 20 người tại Úc, ngày nay Huawei Úc thuê mướn hơn 700 nhân viên. Trong số này phần lớn chóp bu Huawei Australia từng nằm giữ chức vụ lớn của Úc. Chủ tịch Huawei Australia là ông John Lord từng là phó đề đốc hải quân Úc. Trong ban quản trị Huawei Australia còn có thêm ông John Brunby cựu thủ hiến Victoria và Alexander Downer, cựu ngoại trưởng Úc. Dù bị cấm cẳng không được tham gia vào NBN, Huawei Australia vẫn cho rằng: ngày nay hơn phân nửa người Úc đang dùng không thứ máy này thì máy kia do chính Huawei sản xuất.

Huawei bị NBN Úc cấm cẳng nhưng chính công ty này đang tham gia xây dựng tám trong chín hệ thống Internet cực nhanh cho nhiều quốc gia khác. Trong số này có Anh Quốc, Singapore, Mã Lai và New Zealand.

Tin Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.