Saturday, 5 October 2013

WinZip, WinRar hay7-Zip?


Hồng Lĩnh:: 
Zip  là nén hồ sơ lại cho nhỏ hơn. Zip không những nén nhỏ hồ sơ mà còn dồn nhiều hồ sơ thành một. Zip rất tiện lợi đến độ gần hết dân chơi computer đều dùng đến. Tuy nhiên không phải ai ai cũng dùng một chương trình zip. Hiện nay xuất hiện trong thế giới ta bà hàng chục chương trình zip khác nhau. Trong số này ba chương trình được coi phổ biến hơn hết là WinRAR, WinZip và 7-Zip. Hai chương trình sau là shareware (nghĩa là cho bá tánh dùng thử rồi sau đó chặt tiền) và chương trình 7-Zip thuộc dạng mã nguồn mở và miễn phí.

Được dùng nhiều nhất là chương trình WinZip. Lý do là WinZip có mặt sớm nhất. Dân chơi computer lấy WinZip về xài riết quen và không biết ngoài chương trình mình đang xài còn có nhiều chương trình zip khác. Bạn đọc có thể lấy WinZip về dùng thử tại www.winzip.com/

WinRAR Chào đời sau WinZip là chương trình WinRAR. WinRAR có mặt trong thế giới ta bà từ năm 1993. WinRAR chạy nhanh hơn, nén hồ sơ thành nhỏ hơn và có thể dùng được với nhiều loại hồ sơ zip hơn. Như WinZip, WinRAR là shareware nghĩa là cho bá tánh dùng thử một thời gian rồi chặc tiền. Nhưng trong thực tế WniRAR luôn luôn kéo dài thời gian dùng thử này gần như vô tận. Hiện nay, WinRAR đã lên đến ấn bản 5.00 và qua mặt WinZip về số đông người dùng. WinRar dọt lên hàng đầu là nhờ không những dùng được với hồ sơ có tận là .zip mà cả với tận .rar và nhiều tận khác. Bạn đọc có thể lấy WinRAR từ www.rarlab.com/‎

Nhưng WinZip đang tìm cách chiến lại ngôi minh chủ bằng cách thêm nhiều công dụng bên cạnh nén hồ sơ. Ấn bản mới nhất của WinZip (dùng cho Windows) cho phép người dùng được trực tiếp nối với các mạng xã hội cũng như nối với kho trên mây (on Cloud). Hơn nữa, WinZip còn cho phép người dùng không những nén hình ảnh cho ít bytes mà còn có thể thu nhỏ kích thức (bề ngang và bề dọc của tấm hình).

7-Zip Bên cạnh hai anh lớn kể trên, trong thế giới ta bà còn thêm chương trình nén hồ sơ được biết nhiều. Đó là 7-Zip. 7-Zip dùng được với nhiều dạng hồ sơ như zip, rar, tar và cả Z lẫn Smzip! 7-Zip nhanh hơn đàn anh đàn chị và miễn phí. Điều hay sau cùng của 7-Zip là mở rộng mã nguồn giúp cho dân chơi thứ thiệt tha hồ vọc. Bạn đọc có thể lấy 7-Zip từ www.7-zip.org/

PeaZio, KuaiZip và IZArs

Sau ba anh chị lớn kể trên trong thế giới nén hồ sơ đang lên là các chương trình PeaZio, KuaiZip và IZArs.

PeaZip dễ dùng và rất bắt mắt nhưng chậm. Bạn đọc có thể lấy PeaZip tại peazip.sourceforge.net/‎.

KuaiZip đang được sửa chữa để tăng độ nén lên. KuaiZip dùng được với rất nhiều dạng hồ sơ như zip, 7z, ace, arj, bz2, cab, gz, iso, jar, lzh, tar, uue, z, và tạo ra dạng hồ sơ nén riêng cho mình với tận là kz. Bạn đọc có thể lấy KuaiZip tại http://www.kuaizip.com/en/index.html.

Sau cùng IZArc không những miễn phí mà còn dùng được với gần hết dạng hồ sơ như 7-ZIP cho đến zoo. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về IZArc tại http://www.izarc.org/.

Hồng Lĩnh
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.