Saturday, 31 August 2013

Chuyển từ chương trình này sang chương trình kia


Hồng Lĩnh ::

Dân chơi computer  thường chạy nhiều chương trình một lúc. Mở Windows Explore để tìm hồ sơ, chạy Word để soạn thảo bản văn, chạy thảm thần Internet Explorer hay Chrome hay FireFox để bay nhảy, mở Facebook, Yahoo! để sẵn sàng nói chuyện với bạn bè khắp năm châu.


Vì chạy nhiều chương trình như trên, rất nhiều lần dân chơi computer phải chuyển từ chương trình này sang chương trình kia. Mỗi người có nhiều cách để làm việc này. Hồng Lĩnh xin giới thiệu thêm một cách có thể bạn đọc đã biết.

Khi dùng Windows, muốn chuyển từ chương trình này sang chương trình kia ta bấm cùng một lúc hai nút Alt-Tab.


1. Bấm Alt-Tab > một khung nhỏ gồm các icon của chương trình đang chạy hiện lên trên màn ảnh.

2. Ta tiếp tục bấm thêm Alt-Tab sẽ thấy khung vuông bao quanh icon di chuyển.

Hồng Lĩnh ::
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter,
 email,
 Facebook
hay Google+ 
ở lề bên trái.


0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.