Thursday, 1 November 2012

Đọc blog bằng tay



Một trong nhiều chủ ý của OG khi mở 'quán' này là lê cái thân già đi học blog.
Blog thế giới rất rầm rộ nhưng OG chưa blog bao giờ.
Khi bắt đầu blog, OG nhận ra có nhiều bạn bè chung quanh: Người này cao tay blog, người kia thì chưa bao giờ blog bliếc gì ráo (như OG)
OG nhận ra : ABC khi học blog không gì hơn là đọc blog. Trước đây, OG có viết:
" ... đọc blog có điều khan khác đọc báo và đọc sách tí tẹo. Đọcsách giống như xem con tằm nhả tơ.
Ta thưởng thức...Còn đọc blog giông giống như nói chuyện thẳng với người viết blog.
Người viết nói gì, ta cho cảm tưởng hay ý kiến liền.
Cứ như là hai bên đang nói chuyện vậy."
OG viết vậy. Nhưng chưa thực hành vì cho OG vẫn chưa mạnh dạn cho viết lời bàn khi đọc bai blog cho bạn đọc gởi và đăng lên nơi đây. OG xin hứa từ nay: Đọc bài nào là cố gắng gởi lời bàn bài đó.
Gởi lời bàn trước hết là bấm mouse ở chỗ cuối bài, trong phần ý kiến:

Hoặc là viết vài hàng trong phần Comments:




OG mời bạn đọc đọc blog bằng tay (và xin người gởi bài học chịu đựng vì viết blog khác với viết báo, viết sách...)
OG3T

1 comment :

  1. Khi bạn đọc cho lời bàn thì xin đánh dấu chữ Việt. Bạn đọc có thể dùng chương trình tữ độtng đánh dấu chữ Việt tai:
    http://vietnameseaccent.com
    hay
    http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.