Monday, 21 April 2014

Già gân (tập 1)Og3t::
Warning: Cấm cụ già dưới 18 tuổi và trẻ em trên 81 tuổi bấm vào nút "Read More, Đọc Tiếp"


Dưới đây  
là vài tấm hình... già gân. Hai chữ này trái ngược nhau: già thì hết gân; còn gân thì chưa già. Con nít nói thế. Nhưng con nít nói sai bét.

Sự thực là: già thì gân. Còn gân thì còn già.

Og3t thêm lời loạn bàn bên dưới hình. Thỉnh thoảng các cụ thấy lời bàn nào vô duyên thì xin sửa lại giúp... để cho già luôn luôn gân nghen.

Og3t


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.