Wednesday, 19 March 2014

Việt Nam (1)Paul Trần::

Việt Nam hai chữ thân thương
Sinh ra mẹ dạy yêu thương hết tình
Dù cho con phải hi sinh
Cố giữ cho được thân hình nước non

Biết bao thế hệ trước con
Hi sinh nằm xuống, quê hương hòa bình
Không thiếu những kẻ ma ranh
Âm thầm bán nước, dựa mình Trung Hoa
Miệng chúng luôn hát khúc ca
Bài ca "bốn tốt", "mười sáu chữ vàng"
Ông "đảng" miệng luôn huyênh hoang
Trung Hoa là nước anh em với mình

Nhìn rõ mới thấy sự tình
Ngày đêm gặm nhấm thân hình nước ta
Cuộc chiến biên giới Việt-Hoa
Tây Nguyên, hải đảo âm thầm đổi ngôi

Đất biển là của nước tôi
Cớ sao Trung Quốc lên ngôi trị vì
Ở đời vốn thật thị phi
Dân Việt đã đảo chống thằng Trung Hoa
Lại thấy ông "đảng" nhà ta
Vác quân đàn áp dân ta rợn mình
Nào là các chú tân binh
Công an giả dạng trá hình dân đen
Tỏ tường nghĩ lại phải khen

Trong đảng Cộng Sản thấy toàn thằng ngu
Đã ngu lại cộng thêm hèn
Nước mình không giữ mà làm tay sai
Còn có lắm điều phải khai
Tạm thời dừng bút ngày mai hãy còn

Paul Trần

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.