Wednesday, 13 February 2013

Đố Cho Vui kỳ 6


Thưa bà con,
Đố Cho Vui kỳ 5 ra cẩu đố như thế này:
Cái gì tay trái cầm được mà tay phải không cầm được?
Câu trả lời được coi là  đúng hay gần đúng nhất là:

Tay trái cầm được tay phải mà tay phải không cầm được tay phải. Bạn đọc trả lời tay phải không cần được cùi chõ tay phải hay bàn tay phải đều được coi là đúng.
Các bạn đọc đã trả lời đúng Diệu Thảo, Bà Già Trầu, Huyền Nguyễn và Cô Sáu.

***

Tiếp tục Đố Cho Vui kỳ 6, OG xin hỏi:

Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Kính mời bạn đọc trả lời bằng một trong ba cách sau:

1. Trả lời bằng cách đánh máy vào phần comments bên dưới bài này. Nếu chọn trả lời bằng comments, ở cuối câu trả lời xin ghi thêm địa chỉ email để OG biết đường mà liên lạc.

2. Trả lời bằng cách ngó vào trong cột bên tay phải của trang blog Việt Luận; tìm tới chỗ "Gởi email cho blog Việt Luận"; bấm mouse vô hàng chữ "Bấm mouse vào đây để gởi email". Khung email hiện lên và đánh trả lời của bạn.

3. Trả lời bằng cách gởi email về blogvietluan@gmail.com

Mỗi ngày, OG sẽ đọc email và đăng lên trang blog Việt Luận này các trả lời SAI hoặc trả lời GẦN ĐÚNG mà thôi.
(Như vậy, khi bạn đọc trả lời mà không thấy đăng lên blog Việt Luận thì có thể mình trả lời ĐÚNG rồi đó!)

Khi thấy nhiều nhiều bà con trả lời ĐÚNG, OG sẽ khoá sổ và đăng trả lời ĐÚNG lên trang blog. Rồi OG sẽ ra câu đố cho vui kế tiếp.
Mục này trước là đố cho vui sau lại nhằm mục đích tạo cơ hội cho bạn ghé thăm trang blog Việt Luận có thói quen đọc blog tới đâu thì cho comments tới đó. Thí dụ trang Đố Cho Vui này được hàng trăm bạn đọc ghé thăm nhưng chỉ có vài ba bạn đọc nhấp mouse vô phần ý kiến ở cuối bài.
Nếu bạn đọc đến chỗ này thì xin dừng lại một giây và bấm mouse vào:


Ở bên dưới bài này.

OG3T kính mời

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.