Saturday, 28 December 2013

Tin tức người Việt Miệt Dưới: Lucien Nguyen: 99.95 ATAR

Báo Đức
 loan tin một nhân viên ngoại giao của Hà Nội
bị ... chộp.


Lucien Nguyen: 99.95 ATAR

Kết quả tú tài WACE tại Tây Úc cho biết thí sinh Lucien Nguyen, 20 tuổi, đã đạt ATAR tối đa 99.95. Lucien Nguyen từng lãnh thưởng tất cả môn học. Chàng trẻ tuổi này đã ghi danh vào y khoa nhưng vào phút chót đã đổi qua cử nhân kép kỹ sư và thương mại.

Lý do: chàng nghĩ hai môn học này có thể giúp chàng đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Blog Việt Luận cin chúc mừng.
(Nguồn The West Australian, 28 December 2013)

Người Việt đứng đầu hàng

Boxing Day – 26.12 – hàng năm là ngày bán "Sale" tại Úc. Năm nay, chỉ tại tiểu bang Victoria người ta ước tính khách hàng chi ra ít nhất $637 triệu Úc Kim khi mua hàng bán rẻ. Trong ngày,  hơn 340 ngàn người đã mua hàng bán rẻ. Riêng cửa tiệm Myers tại Melbourne đã đón 150 ngàn khách hàng.

Đứng xếp hàng hạng nhất là anh chàng Johnny Nguyen, 19 tuổi. Bạn trẻ 19 tuổi này xếp hàng từ 6 giờ rưỡi tối hôm trước. Ai vào của tiệm trước có thể được mua một hai món hàng rất rẻ.

Thí dụ chiếc TV hiệu Hisense đáng giá $1,300 chỉ bán với giá $50 hay chai dầu thơm Nicky Minaj chỉ bán với giá $5.
(Nguồn Herald-Sun, 27 December 2013)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.