Friday, 16 August 2013

Nhật k‎ý bầu cử


Og3t ::  

Cuộc vận động tranh cử   tại Úc đã qua tuần lễ thứ nhì. Chúng ta còn ba tuần nữa là đến ngày bước vào phòng bầu phiếu.
Trong hai tuần qua, đã có nhiều diễn biến. Và chắc chắc trong ba tuần tới còn nhiều diễn biến ngoạn mục hơn. Vì thế, từ hôm nay blog Việt Luận xin ghi chép vài ba diễn biến mình thấy. Đồng thời kính mời bạn gởi chuyện mình nghe thấy trong mấy tuần lễ vận động tổng tuyển cử hiện nay.
Og3t kính mời

Chuyện cũ trong hai tuần tranh cử đầu tiên:

"Sếch ờ-piu":
ứng cử viên Fiona Scott
với thủ lãnh Tony Abbott.
(Hình The Age)
- Ông Kevin Rudd bị coi là ăn gian khi mang theo sổ tay để tranh luận với ông Tony Abbott.
- Con trai Kevin Rudd hút xì gà.
- Ông Tony Abbot khen nữ ứng cử viên ‘phe ta’ có ‘sex appeal”. Xin bà con giúp dịch hai chữ này ra tiếng Việt.
- Ông Tony Abbott nói người già như “suppository of wisdom”. Chắc là ổng muốn nói “repository of wisdom”. Lại xin ai biết dịch giúp ra chữ Việt.
- Cả hai ông Tony Abbot và Kevin Rudd đều không làm thủ tướng nếu phải xin xỏ dân biểu độc lâp hay Xanh để thành lập chính phủ thiểu số.

14.8.13

Hai ông Tony Burke và Scott Morrison đã tranh luận về vấn đề thuyền nhân và tị nạn trong chương trình 7:30 Report chiếu tại đài truyền hình ABC.

15.8.13

Ông Kevin Rudd vận động tại Darwin, Bắc  Úc.
 (Hình The Sydney Morning Herald)
- Cựu chủ tịch hạ viện Peter Slipper cho biết sẽ tái tranh cử ghế dân biểu đơn vị Fisher, tại Sunshine Coast , Qld. với tư cách độc lập.
- Ông Kevin Rudd hứa cắt giảm thuế cho công ty tại Bắc Úc lên đến 1/3.
-Ông Tony Abbott thăm Tasmania công bố 11 điểm để phát triển kinh tế cho Tasmania . Trong đó có $38 triệu để mở rộng phi trường Hobart.

Xin bà con gởi tiếp chuyện mình nghe thấy trong cuộc vận động tổng tuyển cử tại Úc hiện nay.

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.